123phat's Recent Activity

  1. 123phat đã thích bài viết của nguyenthanh-cuibap trong chủ đề Lịch sử Đỉnh Non Thần - Lan Khai.

    Đỉnh Non Thần Tác giả: Lan Khai Tiểu thuyết dã sử Theo bản in lần đầu trên Phổ thông bán nguyệt san, năm 1941 Nhà XB Văn Nghệ TP Hồ...

    25/1/22 lúc 20:20
  2. 123phat đã thích bài viết của poppy_chip trong chủ đề Kinh điển Nhà thờ Đức Bà Paris - Victor Hugo <Nhị Ca dịch>.

    Nhà thờ Đức Bà Paris (Thằng gù nhà thờ Đức Bà) Tác giả: Victor Hugo Dịch giả: Nhị Ca Tủ sách: Văn học nước ngoài Thể loại: Văn học Kinh...

    21/1/22 lúc 06:53