antigone's Recent Activity

  1. antigone đã thích bài viết của Trúc Quỳnh Đặng trong chủ đề Tâm lý XH Thiếu nhi Yu Jin Lớn - Yu Jin Bé (Lee Geum Yi).

    [ATTACH] YU JIN LỚN, YU JIN BÉ Tác giả: Lee Geum Yi Người dịch: Hà Linh Phát hành: Nhã Nam Nhà xuất bản Lao Động 06/2018 —★— EBOOK:...

    Yujin-cover.jpg 6/7/20 lúc 15:38