antigone's Recent Activity

  1. antigone đã thích bài viết của narutotxd trong chủ đề Kiếm hiệp Tuyển tập 14 tác phẩm của Kim Dung ( cover cực đẹp ).

    Cập nhật : Update vài bộ chuận xin từ các trên tve-4u mới làm , cập nhật bản truyện mới , các hồi được hợp lại 40-50 hồi. Update phiên...

    Ảnh chụp Màn hình 2017-03-18 lúc 10.54.47.png 17/11/20 lúc 11:23