atuanmetallica's Recent Activity

  1. atuanmetallica đã trả lời vào chủ đề Trà phiếm Một mình ở nghĩa địa.

    Thế là vẫn chưa biết qua đêm ngoài nghĩa địa như nào ah bác

    18/8/19 lúc 17:39