Ban Tang Du Tử's Recent Activity

  1. Ban Tang Du Tử đã thích bài viết của Caruri Tlkd trong chủ đề Biên khảo Tác phẩm văn học đầu tiên bằng quốc ngữ: Chuyện Đời Xưa - Trương Vĩnh Ký.

    [IMG] Đây bản Khai Trí in năm 1967 gồm 74 truyện, do bác sadec scan đây. Không hiểu sao không tìm thấy trên diễn đàn, up lại đây vậy...

    24/7/17 lúc 20:04