Ban Tang Du Tử's Recent Activity

  1. Ban Tang Du Tử Nói về tôn giáo: Mù quáng để mà yêu. Mù quáng để mà chết. Sung sưỡng thay. Bất hạnh thay. »

    25/4/17 lúc 13:16
  2. Ban Tang Du Tử thích trạng thái của sannyas60.

    giờ mới biết điểm thi N3 của mình. Mặc dù biết là rất ngu nhưng điểm nghe vẫn được 25 điểm :v => Phần thưởng là trận mưa phùn ướt hết đầu!

    18/4/17