Điểm thưởng dành cho Ban Tang Du Tử

 1. 14
  Thưởng vào: 18/4/16

  1,500 messages

  1,500 messages? Impressive!

 2. 12
  Thưởng vào: 23/1/16

  2,000 likes

 3. 11
  Thưởng vào: 23/1/16

  1,000 likes

 4. 12
  Thưởng vào: 24/10/15

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 5. 15
  Thưởng vào: 6/7/15

  Tham gia Dự án của TVE-4U

  Điểm thưởng khi Bạn tham gia Dự án của TVE-4U.

 6. 10
  Thưởng vào: 7/5/15

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 7. 20
  Thưởng vào: 18/3/15

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 8. 10
  Thưởng vào: 2/2/15

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 9. 15
  Thưởng vào: 3/1/15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 10. 5
  Thưởng vào: 9/9/14

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 11. 10
  Thưởng vào: 20/8/14

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 12. 2
  Thưởng vào: 20/4/14

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 13. 1
  Thưởng vào: 2/4/14

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.