baothoa's Recent Activity

  1. baothoa đã thích bài viết của Nga Hoang trong chủ đề Tâm lý XH Cội rễ - Alex Haley.

    Bạn @Nga Hoang rảnh nên đã đổi hết tên phiên âm về tiếng Anh dựa trên bản tiếng Anh do bác @nguyenthanh-cuibap định dạng. Lấy nguồn từ...

    21/10/21 lúc 08:02