cailubietdi's Recent Activity

  1. cailubietdi đã trả lời vào chủ đề Thơ dịch Thơ M. Lermontov.

    Quyển này đã có trong link https://drive.google.com/drive/folders/0B04eYzliyL8fZjlJd2RLNl9yWXc

    18/3/18 lúc 13:04
  2. cailubietdi đã trả lời vào chủ đề Kỹ năng kinh doanh Dạy con làm giàu bản scan đầy đủ từ tập 1-13.

    Trong link sách giáo dục (scan) tôi có được tới quyển 10. Nên nếu scan thì chỉ làm từ quyển 11.

    14/3/18 lúc 12:40