cairong's Recent Activity

  1. cairong đã trả lời vào chủ đề Yêu cầu sách Tìm chỗ bán sách Đông Âu anh hùng truyện.

    Theo mình về lý thuyết thì như vậy. Ai chẳng mong muốn các anh tài mang về đất nước nhiều thứ có lợi để VN sánh vai các cường quốc....

    11/4/21 lúc 10:29
  2. cairong đã trả lời vào chủ đề Yêu cầu sách Tìm chỗ bán sách Đông Âu anh hùng truyện.

    Bạn hãy ở trong hoàn cảnh và thời điểm đó mới thấy tại sao dân ta sang lao động, học hành mà lại đâm đầu đi buôn, kiếm sống. Tất nhiên...

    8/4/21