CanTay's Recent Activity

  1. CanTay đã thích bài viết của Justbenice trong chủ đề Tùy bút Quê nhà Quê người.

    Quê nhà Quê người Tôi có trở lại nơi tôi bỏ ra đi một lần. Căn nhà xưa, nơi tôi sinh ra, không còn là căn nhà của tôi nữa. Thành phố...

    20/4/21 lúc 06:43
  2. CanTay đã thích bài viết của Heoconmtv trong chủ đề Biên khảo Đình Chùa Lăng Tẩm Nổi Tiếng Việt Nam - Trần Mạnh Thường.

    [IMG] Đình Chùa Lăng Tẩm Nổi Tiếng Việt Nam Tác giả: Trần Mạnh Thường Việc bảo tồn các di sản văn hóa nói chung và di sản Văn hóa vật...

    18/4/21 lúc 00:13