Điểm thưởng dành cho Cao Đức Hiếu

 1. 10
  Thưởng vào: 19/2/20

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 2. 5
  Thưởng vào: 1/7/19

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 2
  Thưởng vào: 15/6/18

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 4. 1
  Thưởng vào: 9/5/18

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.