Cent's Recent Activity

  1. Cent đã thích bài viết của DgHien trong chủ đề Trinh thám Kẻ Thù - Lee Child.

    KẺ THÙ Nguyên tác: The Enemy (2004) Tác giả: Lee Child Người dịch: Nguyễn Hoàng Dương Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Nhã Nam...

    upload_2021-3-3_13-53-8.png 5/3/21 lúc 20:37