cuoicaisudoi's Recent Activity

 1. cuoicaisudoi đã đăng chủ đề mới.

  Ways with Words - Pauline Yu et al.

  [IMG] Ways with Words presents interpretive essays by scholars from different disciplines on seven core, premodern classical Chinese...

  Diễn đàn: Sách tiếng nước ngoài

  29/10/20 lúc 05:47
 2. cuoicaisudoi đã đăng chủ đề mới.

  Hồi ký La Douleur - Marguerite Duras

  [IMG] Hồi ký của văn hào Marguerite Duras thời đệ nhị thế chiến. Download: PDF Scanned

  Diễn đàn: Sách tiếng nước ngoài

  29/10/20 lúc 00:53
 3. cuoicaisudoi đã đăng chủ đề mới.

  Classics The Sea Wall - Marguerite Duras

  Ở Việt Nam thì tên tuổi nữ văn hào Marguerite Duras được biết qua cuốn Người Tình (L'Amant), hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một...

  sea wall.jpg

  Diễn đàn: Sách tiếng nước ngoài

  29/10/20 lúc 00:48