cxz27's Recent Activity

  1. cxz27 đã trả lời vào chủ đề Khác Film Dreamy Eyes - Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh..

    Phim này bối cảnh quay phần lớn ở Huế, cảnh cậu Ngạn quay ở Kim Long. Còn cái nhà kia là phố cổ ở Bao Vinh. Bây giờ họ mở quán cafe tên...

    30/5/20 lúc 21:07
  2. cxz27 đã trả lời vào chủ đề Cơ Đốc Kinh Thánh Toàn Tập - Bản dịch Thế Giới Mới <epub>.

    Bây giờ có app Bible Gateway họ có rất nhiều bản dịch kinh thánh của trăm ngôn ngữ, cứ tải về chọn bản Việt đọc thôi.

    30/5/20 lúc 20:57