Đoàn Trọng's Recent Activity

 1. Đoàn Trọng attached a file to the thread Bộ sưu tập sách Carl Jung.

  Memories, Dreams, Reflections [ATTACH] An eye-opening biography of one of the most influential psychiatrists of the modern age,...

  51yQjJUQwmL.jpg 22/1/18 lúc 14:47
 2. Đoàn Trọng đã đăng chủ đề mới.

  Bộ sưu tập sách Carl Jung

  Carl Gustav Jung 26 tháng 7 năm 1875 – 6 tháng 6 năm 1961) là một bác sĩ tâm thần, một nhà tâm lý học Thụy Sĩ. Nổi tiếng nhờ ông thành...

  Diễn đàn: Sách tiếng nước ngoài

  22/1/18 lúc 14:41
 3. Đoàn Trọng đã đăng chủ đề mới.

  Tiếng Anh Lessons for IELTS - Advance Writing

  [IMG] Dear Student, As an advanced student who wants to enhance your ability of writing coherent, accurate academic English, you have...

  Diễn đàn: Tủ sách Học ngoại ngữ

  20/1/18 lúc 11:40
 4. Đoàn Trọng attached a file to the thread Other Novels Psychological thriller collection.

  Gửi bạn File Tiếng Anh.

  18/1/18 lúc 09:18
 5. Đoàn Trọng đã trả lời vào chủ đề Other Novels Psychological thriller collection.

  Chủ topic đính kèm nhằm file Tiếng Nga.

  18/1/18 lúc 09:13
 6. Đoàn Trọng thích trạng thái của Quách Thị Quỳnh Giao.

  Tâm an vạn sự an

  17/1/18