dongmai's Recent Activity

  1. dongmai đã thích bài viết của soloshevcento trong chủ đề Chiến tranh Người Bình Xuyên - Nguyên Hùng.

    Mới các bạn đọc tác phẩm này sau khi đã được sửa rất rất nhiều lỗi chính tả.

    9/10/21