Harunaayu's Recent Activity

  1. Harunaayu đã trả lời vào chủ đề Tâm lý XH Sanshirō - Natsume Sōseki.

    :v cảm ơn bác, em đọc trong phòng trà và hiểu nguyên nhân rùi. Nhưng em không xóa được cmt nên cmt thêm 1 cái nữa vậy

    27/3/20 lúc 23:01
  2. Harunaayu đã trả lời vào chủ đề Tâm lý XH Sanshirō - Natsume Sōseki.

    úi. Link bị lỗi rồi bác ơi

    27/3/20 lúc 22:13