Helios's Recent Activity

  1. Helios đã thích bài viết của tran ngoc anh trong chủ đề LS-Thế giới BỘ TỔNG THAM MƯU XÔ VIẾT TRONG CHIẾN TRANH - Sergei Matveevich Shtemenko.

    [ATTACH] CÙNG CÁC BẠN ĐỌC Đã 6 năm trôi qua kể từ khi cuốn sách này được xuất bản lần đầu tiên. Tác giả đã nhận được nhiều thư của bạn...

    cover.png 3/4/20 lúc 11:55