heocon0504's Recent Activity

  1. heocon0504 đã thích bài viết của Momom trong chủ đề LS-Thế giới Nước Đức Thế Kỷ XIX (Full PDF).

    Cảm ơn bạn hellospace88 đã giới thiệu cuốn sách hay, tôi đã lấy PDF về và làm epub đưa lại lên đây luôn bạn nhé. (Có chút không đúng với...

    26/5/22 lúc 11:48
  2. heocon0504 đã thích bài viết của 1953snake trong chủ đề Phật Giáo Tánh Không: Cốt Tủy Triết Học Phật Giáo - T.R.V. Murti; H.N.Chiến Việt dịch.

    [ATTACH] Trích lời giới thiệu trong dịch phẩm: ... Prajnaparamita là chỗ kết tinh của mọi lý luận trong thiên hạ, còn Tánh Không làm...

    cover.jpg 26/5/22 lúc 11:46