Heoconmtv's Recent Activity

  1. Heoconmtv đã thích bài viết của khiconmtv trong chủ đề 全唐诗 - Toàn Đường Thi <5 tập, PDF>.

    [ATTACH][ATTACH] Thi ca đời Đường đã đóng góp vào kho tàng văn học nghệ thuật thế giới một thể loại độc đáo là Đường Thi. Nổi tiếng...

    Image 001.png Image 002.png 19/10/19 lúc 17:31