Heoconmtv's Recent Activity

 1. Heoconmtv đã thích bài viết của ledaiduong89 trong chủ đề Truyện tranh Tây Hán diễn nghĩa (Tiếng Việt - 26 tập) - up tập 20.

  Hoàn thành tập 20: Luân Đài hối lỗi Link: https://drive.google.com/file/d/1hAoJSOpRYzIC1bDvRHwZ45mXHiXnL04B/view [IMG]

  24/5/18 lúc 19:52
 2. Heoconmtv đã thích bài viết của ledaiduong89 trong chủ đề Truyện tranh Tây Hán diễn nghĩa (Tiếng Việt - 26 tập) - up tập 20.

  Hoàn thành tập 19: Cầu thần thăm tiên Link: https://drive.google.com/file/d/1RTN8nH8v9S8nFyzV-dxoCs4mIpp9xm5_/view [IMG]

  24/5/18 lúc 19:52
 3. Heoconmtv đã thích bài viết của ledaiduong89 trong chủ đề Truyện tranh Tây Hán diễn nghĩa (Tiếng Việt - 26 tập) - up tập 20.

  Hoàn thành tập 18: Đại phá Hung Nô Link: https://drive.google.com/file/d/1j4ilUMn7T30MawwtlOXS67ckwCex8B4h/view?usp=sharing [IMG]

  23/5/18 lúc 12:11
 4. Heoconmtv đã thích bài viết của ledaiduong89 trong chủ đề Truyện tranh Tây Hán diễn nghĩa (Tiếng Việt - 26 tập) - up tập 20.

  Hoàn thành tập 17: Tắc Bắc khói lửa Link: https://drive.google.com/file/d/1XHgNqGQaCV0cFocscOmSU_CoEVp2jfKK/view [IMG]

  23/5/18 lúc 12:11
 5. Heoconmtv đã thích bài viết của ledaiduong89 trong chủ đề Truyện tranh Tây Hán diễn nghĩa (Tiếng Việt - 26 tập) - up tập 20.

  Hoàn thành tập 16 : Điền Phẫn bạo tử Link: https://drive.google.com/file/d/16gKo4GtXFpobJzzkGijaBNy6njz8pYdH/view [IMG]

  23/5/18 lúc 12:10
 6. Heoconmtv đã thích bài viết của ledaiduong89 trong chủ đề Truyện tranh Tây Hán diễn nghĩa (Tiếng Việt - 26 tập) - up tập 20.

  Tập 15: Vũ Đế chuộng hiền Link: https://drive.google.com/file/d/13j6b_ZtDHFnrQfBD8su2_PSELBsykSDi/view [IMG]

  23/5/18 lúc 12:10
 7. Heoconmtv đã thích bài viết của ledaiduong89 trong chủ đề Truyện tranh Tây Hán diễn nghĩa (Tiếng Việt - 26 tập) - up tập 20.

  Hoàn thành tập 14: Cảnh Đế chấp chính Link: https://drive.google.com/file/d/1BAYZlttBuRRY75JWbQxJbtT7mIQmfWNo/view [IMG]

  23/5/18 lúc 12:10
 8. Heoconmtv đã thích bài viết của ledaiduong89 trong chủ đề Truyện tranh Tây Hán diễn nghĩa (Tiếng Việt - 26 tập) - up tập 20.

  Hoàn thành tập 13: Chăm lo quản lý Link: https://drive.google.com/file/d/1Z4dAQB0l5iGdWBlJJVKChg-I616a3JIc/view [IMG]

  23/5/18 lúc 12:09
 9. Heoconmtv đã thích bài viết của khiconmtv trong chủ đề Truyện tranh Lịch sử Việt Nam bằng tranh (trọn bộ 8 tập).

  Giống hem? :D [ATTACH] [ATTACH]

  Image 001.jpg Image 002.jpg 23/5/18 lúc 12:06
 10. Heoconmtv đã thích bài viết của khiconmtv trong chủ đề Truyện tranh Lịch sử Việt Nam bằng tranh (trọn bộ 8 tập).

  Bộ này một số tranh họa sĩ "ảnh hưởng" bộ TQDN liên hoàn họa 65 tập thấy rõ luôn, như tập 3 trang 8. Để rảnh mình tìm và chụp lại tranh...

  23/5/18 lúc 12:06
 11. Heoconmtv đã thích bài viết của V/C trong chủ đề Truyện tranh Lịch sử Việt Nam bằng tranh (trọn bộ 8 tập).

  [ATTACH] LINK TẬP 8:...

  8.JPG 23/5/18 lúc 12:06
 12. Heoconmtv đã thích bài viết của V/C trong chủ đề Truyện tranh Lịch sử Việt Nam bằng tranh (trọn bộ 8 tập).

  [ATTACH] LINK TẬP 7:...

  7.JPG 23/5/18 lúc 12:06
 13. Heoconmtv đã thích bài viết của V/C trong chủ đề Truyện tranh Lịch sử Việt Nam bằng tranh (trọn bộ 8 tập).

  [ATTACH] LINK TẬP 6:...

  6.JPG 23/5/18 lúc 12:06
 14. Heoconmtv đã thích bài viết của V/C trong chủ đề Truyện tranh Lịch sử Việt Nam bằng tranh (trọn bộ 8 tập).

  [ATTACH] LINK TẬP 5:...

  5.JPG 23/5/18 lúc 12:06
 15. Heoconmtv đã thích bài viết của V/C trong chủ đề Truyện tranh Lịch sử Việt Nam bằng tranh (trọn bộ 8 tập).

  [ATTACH] LINK TẬP 4:...

  4.JPG 23/5/18 lúc 12:06