HoanPiTa's Recent Activity

 1. HoanPiTa đã thích bài viết của teacher.anh trong chủ đề Đánh máy Mời soát lỗi chính tả Thanh kiếm và lá chắn - Vađim Kôgiepnhicốp.

  @quan1986 ơi, anh @4DHN đã soát lần 1, bạn nhận soát lỗi tổng tập 1 nên mình gửi bạn file tập 1, bạn soát lại lần 2 nha. Lưu ý: Khi...

  2/7/20 lúc 16:48
 2. HoanPiTa đã thích bài viết của teacher.anh trong chủ đề Đánh máy Mời soát lỗi chính tả Thanh kiếm và lá chắn - Vađim Kôgiepnhicốp.

  @Mountain King ơi, anh @@4DHN đã soát lần 1, bạn nhận soát lỗi tổng tập 2, mình gửi bạn file tập 2, bạn soát lại lần 2 nha. Lưu ý: Khi...

  2/7/20 lúc 16:48
 3. HoanPiTa đã trả lời vào chủ đề Đánh máy Mời soát lỗi chính tả Thanh kiếm và lá chắn - Vađim Kôgiepnhicốp.

  dự án này đỉnh ghê. bõ công hóng từng ngày

  28/6/20 lúc 13:55
 4. HoanPiTa đã thích bài viết của 4DHN trong chủ đề Đánh máy Mời soát lỗi chính tả Thanh kiếm và lá chắn - Vađim Kôgiepnhicốp.

  Các nhận xét của tôi khi soát nhằm mục đích để các bạn đã tham gia rút kinh nghiệm nếu tiếp tục tham gia dự án mà phải đánh máy 100% khác.

  28/6/20 lúc 13:54