hoctrodarwin's Recent Activity

  1. hoctrodarwin đã thích bài viết của tlt2009 trong chủ đề Trật Tự Vũ Trụ Và "Nhân Sinh Quan Xoắn Ốc" Của Herman Aihara.

    Tuần trước qua hiệu săn sách cũ, thấy quyển này hay ho, lúc đầu mình tìm ebook không thấy, có trang bán tài liệu lấy bản ebook này đề...

    17/7/18 lúc 13:23