HRHRA's Recent Activity

  1. HRHRA đã thích bài viết của vantecn trong chủ đề Một cây cầu quá xa - Cornelius Ryan <Tiểu thuyết chiến tranh>.

    Bản trên bác Seahawk1 dịch online và bỏ dở, không dịch tiếp mấy chương cuối. Gửi các bác bản hoàn chỉnh của A bridge too far. [IMG]

    15/9/19 lúc 01:15