kangta112's Recent Activity

  1. kangta112 đã trả lời vào chủ đề Xin sách: 7 Loại Hình Thông Minh (NXB Lao động Xã hội 2009) - Thomas Armstrong.

    Của bạn đây https://drive.google.com/open?id=0B4LcMHsGtSXeNHk2WkpaRG45Vzg

    21/4/17 lúc 17:02
  2. kangta112 đã trả lời vào chủ đề Xin sách giáo trình "Địa lý tự nhiên đại cương".

    Gửi bạn quyển Địa lý tự nhiên đại cương tập 1 https://drive.google.com/open?id=0B4LcMHsGtSXed3RTTk1WSzlON0E

    21/4/17 lúc 16:40