Kanna157's Recent Activity

  1. Kanna157 đã thích bài viết của Juppe trong chủ đề Những thư trao đổi giữa công chúa Sofya Alekseyevna và sủng thần Vasily Golitsyn.

    Свет мой, батюшка, надежда моя здравствуй на многия лета... Велик бы мне день той был, когда ты, душа моя, ко мне будешь. Если бы мне...

    14/3/23 lúc 22:09