khiconmtv's Recent Activity

  1. khiconmtv đã trả lời vào chủ đề Trà phiếm Công điện khẩn cấp về dịch virus corona.

    Lên 113 ca. Du học sinh từ Anh. Chứng tỏ bên Anh nó toang hoác rồi.

    22/3/20
  2. khiconmtv đã trả lời vào chủ đề Trà phiếm Công điện khẩn cấp về dịch virus corona.

    VN lên 106. Lại dính tới Hồi giáo... Đúng chán.

    22/3/20