LanNP's Recent Activity

  1. LanNP đã thích bài viết của Trúc Quỳnh Đặng trong chủ đề Tâm lý XH VHNN Khác Ở Đâu Đó Có Điện Thoại Gọi Tôi - Shin Kyung Sook.

    [ATTACH] Ở ĐÂU ĐÓ CÓ ĐIỆN THOẠI GỌI TÔI Tác giả: Shin Kyung Sook Người dịch: Nguyễn Thị Thu Vân Phát hành: Nhã Nam Nhà xuất bản: NXB Hội...

    cover.png 17/2/20