loan's Recent Activity

  1. loan đã thích bài viết của Trúc Quỳnh Đặng trong chủ đề VHNN Khác Phố Academy - Mary Costello.

    [ATTACH] PHỐ ACADEMY Tác giả: Mary Costello Người dịch: Hà Nguyễn Nhà xuất bản Phụ Nữ 11/2017 --oOo-- GIỚI THIỆU: Lấy bối cảnh phố...

    Pho Academy cover.png 20/2/20 lúc 10:40
  2. loan đã thích bài viết của V/C trong chủ đề Tâm lý XH Trinh thám Mẹ Đã Sai Rồi - Michel Bussi.

    [ATTACH] MẸ ĐÃ SAI RỒI Tác giả: Michel Bussi Dịch giả: Bằng Quang Phát hành: Nhã Nam Nhà xuất bản Hội nhà văn - 01/2018 —*— Giới Thiệu...

    cover.png 20/2/20 lúc 10:32