Lười Đọc Sách's Recent Activity

  1. Lười Đọc Sách đã thích bài viết của Bay vạn nẻo đường trong chủ đề Thơ "Đời luật" - cách tôi nhìn đời trong những thoáng chơi vơi.

    Cuộc đời như mây khói Thoáng chốc gió hương bay Hỏi ai trong kiếp khổ Lại để tự đọa đày.

    1/12/19