lydunhien's Recent Activity

  1. lydunhien đã thích bài viết của Thai232 trong chủ đề Nhân sự Phỏng vấn tình huống và Nghệ thuật nhận dạng ứng viên.

    Sách gói gọn trong 49 trang, bao gồm các nội dung và tình huống liên quan từng ngành nghề. Sách hướng dẫn cho bạn chiến lược để áp dụng...

    2/12/21 lúc 18:52