mio_168's Recent Activity

  1. mio_168 đã thích bài viết của nhat1395 trong chủ đề Kinh điển Lũ Người Quỷ Ám - Fyodor Dostoyevsky.

    Done! Cuối cùng cũng xong. Một vài lưu ý nho nhỏ về ebook: Tên phiên âm của nhân vật mình vẫn giữ, do ghi chú của bên dịch giả và...

    18/9/19 lúc 08:49
  2. mio_168 đã thích bài viết của nhat1395 trong chủ đề Kinh điển Lũ Người Quỷ Ám - Fyodor Dostoyevsky.

    Mình đang làm ebook quyển này, mà bản scan bị mất trang 534 (bị trùng với 536). Bạn nào có sách chụp giúp mình với ^^ Cảm ơn mọi người.

    18/9/19 lúc 08:49