moe's Recent Activity

  1. moe đã thích bài viết của Justbenice trong chủ đề KH-Khác Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm.

    So với các kỹ thuật phân tích khoá học, hoá lý sử dụng trong trong công nghiệp thực phẩm và công nghệ sinh học, phân tích cảm quan có...

    8/4/21 lúc 10:20