Ngockiennq's Recent Activity

  1. Ngockiennq đã thích bài viết của Truongpq trong chủ đề Hồi ký Khi hơi thở hóa thinh không - Paul Kalanithi.

    Mọi người cùng đọc và cảm nhận. Cuốn hồi kí này thật đẹp quá, cuốn "Hoàng tử bé" của lòng em.

    26/3/20 lúc 06:36