notakid's Recent Activity

  1. notakid thích trạng thái của Đặng Trúc Quỳnh.

    Nên dừng lại hay bước tiếp? Cảm thấy mệt mỏi quá đỗi... ~ Lau khô nước mắt, mạnh mẽ bước tiếp! ~

    22/11/20 lúc 02:01
  2. notakid thích trạng thái của Trúc Quỳnh Đặng.

    What doesn't kill you makes you stronger, stronger / Just me, myself and I.

    22/11/20 lúc 01:59