NQK's Recent Activity

  1. NQK đã trả lời vào chủ đề Trinh thám Reacher báo thù - Lee Child.

    Có giấy tờ mà. Không có nhà, không có điện thoại.

    16/2/17 lúc 06:50