paolo379's Recent Activity

  1. paolo379 đã trả lời vào chủ đề Trinh thám Không có ngày mai - Lee Child.

    Đã có "Không trở lại" (hình như là "Never go back"?) Tiki 124k - "chỉ" giảm giá 30% nhưng cũng phải hốt thôi.

    2/4/20 lúc 17:15