pinoko's Recent Activity

  1. pinoko attached a file to the thread Đánh máy Người Tình Lười [Perry Mason #30] - Erle Stanley Gardner.

    Trả bài cuối năm... P/s: Vô lại mới thấy mình chưa nhấn nút gửi bài, hix hix

    23/1/17 lúc 21:01
  2. pinoko đã trả lời vào chủ đề Tâm lý XH Cha Và Con - Tony Parsons.

    Nghe giới thiệu thì không phải, không nhầm thì đây mới là cuốn bạn nói http://tve-4u.org/threads/cha-va-con-the-road-cormac-mccarthy.23230/

    18/1/17 lúc 21:51