pinoko's Recent Activity

  1. pinoko đã trả lời vào chủ đề Trà phiếm Bạn thích loại truyện 'Trinh thám' nào?.

    Có cuốn trinh thám nào mà thủ phạm là nữ không các bác ? Đọc toàn thấy "hắn" nên muốn đổi gió chút .

    24/4/18 lúc 20:59