soloshevcento's Recent Activity

  1. soloshevcento đã thích bài viết của 4DHN trong chủ đề Đánh máy Mời soát lỗi chính tả Thanh kiếm và lá chắn - Vađim Kôgiepnhicốp.

    Bạn đánh gói 26 nhé! Link pdf: https://mega.nz/file/UO4jWRQb#awky6whZuDmxps5H3ymLhar8limgUe9huv2iF1XHULE P.S Chủ topic toàn quên cập...

    22/5/20
  2. soloshevcento đã trả lời vào chủ đề Đánh máy Mời soát lỗi chính tả Thanh kiếm và lá chắn - Vađim Kôgiepnhicốp.

    Mình xin một gói ở quyển 2 nhé. Đang cố gắng quyển nào cũng ké một gói. Sent from my iPhone using Tapatalk

    22/5/20