steventr's Recent Activity

  1. steventr đã thích bài viết của V/C trong chủ đề Tâm lý XH Trinh thám Bậc thầy - L. S. Hilton.

    [ATTACH] BẬC THẦY Tác giả: L. S. Hilton Dịch Giả: Ly Ca Công ty phát hành Nhã Nam Nhà xuất bản Hội Nhà Văn- 12/2017 —*— Giới thiệu “Cuốn...

    BT.png 4/7/20 lúc 07:52
  2. steventr đã thích bài viết của V/C trong chủ đề Trinh thám Kẻ khủng bố - John Updike.

    [ATTACH] KẺ KHỦNG BỐ Tác giả: John Updike Người dịch: Huỳnh Kim Oanh & Phạm Viêm Phương Phát hành: Nhã Nam Nhà xuất bản Hội Nhà Văn -...

    ke-khung-bo.u5131.d20170411.t152947.705935.png 4/7/20 lúc 07:51