Thuỳ Đặng Thị's Recent Activity

  1. Thuỳ Đặng Thị đã trả lời vào chủ đề VHNN Khác Cái Chết Của Vua Tsongor [Giải Goncourt] - Laurent Gaudé.

    Tâm lý phức tạp của mỗi người từ vị trí trong gia đình,xã hội và rồi những thành kiến khiến họ không thể sống,cho và nhận sự yêu thương....

    21/10/20 lúc 07:27