tungpham2610's Recent Activity

  1. tungpham2610 đã thích bài viết của tudonald78 trong chủ đề LS-Việt Nam Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam - Những chứng tích lịch sử - Văn Tạo & Furuta Motoo (chủ biên).

    NẠN ĐÓI NĂM 1945 Ở VIỆT NAM - NHỮNG CHỨNG TÍCH LỊCH SỬ Tác giả: GS. Văn Tạo, GS. Furuta Motoo (Chủ biên) Số trang: 754 trang Giá tiền:...

    11/2/20