V/C's Recent Activity

  1. V/C đã thích bài viết của Trúc Quỳnh Đặng trong chủ đề TH-Khác [Tủ sách tinh hoa] Cách Ta Nghĩ - John Dewey.

    [ATTACH] Cách Ta Nghĩ Tác giả: John Dewey Dịch giả: Vũ Đức Anh Công ty phát hành Phương Nam Nhà Xuất Bản Tri Thức - 2013, 2014, 2015,...

    cover.jpg 17/10/18 lúc 01:46