viettran_ru's Recent Activity

 1. viettran_ru đã thích bài viết của V/C trong chủ đề Trinh thám Đêm trường tăm tối - Tử Kim Trần.

  BẢN ĐẸP HƠN [ATTACH] [VCTVEGROUP]

  img475.png 21/2/20 lúc 22:25
 2. viettran_ru đã thích bài viết của nguyenthanh-cuibap trong chủ đề Trinh thám Mưu sát Tuổi Xuân Tập 1 - 2 - Sái Tuấn.

  MƯU SÁT TUỔI XUÂN - TẬP 1 ---❊ ❖ ❊--- Tác giả: Sái Tuấn Dịch thuật: Nguyễn Anh Thăng Nhà xuất bản Văn Học Thể loại: Trinh thám Nguồn...

  21/2/20 lúc 22:20
 3. viettran_ru đã thích bài viết của nguyenthanh-cuibap trong chủ đề Trinh thám Mưu sát Tuổi Xuân Tập 1 - 2 - Sái Tuấn.

  MƯU SÁT TUỔI XUÂN - TẬP 2 ---❊ ❖ ❊--- Tác giả: Sái Tuấn Dịch thuật: Nguyễn Anh Thăng Nhà xuất bản Văn Học Thể loại: Trinh thám Nguồn...

  21/2/20 lúc 22:20