vinhhoa's Recent Activity

  1. vinhhoa left a message on Đoàn Trọng's profile.

    "Tôi thì anh lúc gặp lúc không" Có được không ạ?

    11/7/20 lúc 23:26
  2. vinhhoa đã thích bài viết của tudonald78 trong chủ đề LS-Thế giới Lịch sử Trung Đông 2.000 năm trở lại đây - Bernard Lewis.

    Lịch sử Trung Đông 2.000 năm trở lại đây Tác giả: Bernard Lewis Dịch giả: Nguyễn Thọ Nhân Nhà xuất bản: Tri thức - 10/2008 Tủ sách: Tri...

    11/7/20 lúc 09:49