vqsvietnam's Recent Activity

  1. vqsvietnam đã thích bài viết của 4DHN trong chủ đề Sự kiện Mừng TVE-4U tròn 6 tuổi offline 3 miền - Sài Gòn - Đà Nẵng - Hà Nội.

    Vừa nhận được quà của một Mem TVE cũ. Lần gặp bạn ấy (offline) cuối cùng ở Sài Gòn là năm 2010, gần 10 năm rồi mà tình cảm anh em vẫn...

    18/11/19 lúc 12:08