vqsvietnam's Recent Activity

  1. vqsvietnam đã thích bài viết của iusach trong chủ đề Đang dịch NC-17 VERITY.

    Tên tác phẩm : Verity Tác giả : Colleen Hoover Người dịch : Iusach Tình trạng : Đang dịch Giới thiệu : Lowen Ashleigh là một nhà văn....

    30/5/20 lúc 23:17