Yan Yuan's Recent Activity

  1. Yan Yuan đã thích bài viết của babylon trong chủ đề Trà phiếm SỰ TRÙNG HỢP ĐÁNG SỢ.

    Bill Gate từng nói 1 câu :"Thiên tài và Cướp biển đều có 1 điểm chung - Thiên tài ăn cắp ý tưởng ; cướp biển tước đoạt thứ Người khác sở...

    18/1/20 lúc 12:14
  2. Yan Yuan đã thích bài viết của babylon trong chủ đề Trà phiếm SỰ TRÙNG HỢP ĐÁNG SỢ.

    Mỗi người có nhân sinh quan khác nhau ! Mối quan Tâm khác nhau ! Lấy cái quan Tâm của Ta làm của Người khác là Ngộ nhận ! Ngay cái đường...

    18/1/20 lúc 12:09