Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lười Đọc Sách

 1. mon_94
  mon_94
  Bonus thêm cái không đánh răng thì Tuyệt cú mèo!! >.<
  23/9/15
 2. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Truyện xưa kể Đông Thi bắt chước Tây Thi nhăn mặt nhíu mày. :V
  23/9/15
 3. tauvequehuonghp
  tauvequehuonghp
  Bạn nhịn tắm 7 ngày thì nhớ ở nhà thôi, đừng hội họp gì đấy nhé. : ) )
  23/9/15
 4. kuakangxanh
  kuakangxanh
  Kỷ lục 'kém tắm' là đây sao :)))))
  23/9/15