Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nhân Vô sự

 1. Zhiqiang
  Zhiqiang
  Không ai gúp đâu! :v
  25/9/15
 2. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  like và like. ^^
  25/9/15
 3. Nhân Vô sự
  25/9/15
 4. teacher.anh
  teacher.anh
  Em cứ dạo vòng quanh đọc qua một lượt các quy tắc và nội quy làm bửu bối dắt lưng đi đã rồi cứ vậy mà dạo chơi không lo phạm luật
  25/9/15
 5. Nhân Vô sự
  25/9/15