Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Heoconmtv

 1. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  Đã phát hiện ra, "đập đầu nguồn" "bị vỡ"
  11/11/15
 2. Heoconmtv
  Heoconmtv
  Đã bàn bạc và thảo luận để tìm ra giải pháp bước đầu. Từ từ tính tiếp.
  11/11/15
 3. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  sau đó, thì phải báo cáo xin ý kiến lãnh đạo nữa chớ?
  11/11/15
 4. Heoconmtv
  Heoconmtv
  Lãnh đạo cho ý kiến sơ bộ rồi, lại phải tiếp tục chờ giải pháp. Nạn nhân đang kêu quá trời, mới mấy ngày mà trôi khá xa rồi. Nhiều nạn nhân không dám ngoi lên đầu nữa vì thế nào cũng bị lụt tiếp, uổng bao công sức, haizzz. Gặp ca khó rồi.
  11/11/15
 5. Heoconmtv
  Heoconmtv
  Để em thử giải pháp mới xem nào.
  11/11/15
 6. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  Thế chắc phải kiến nghị lãnh đạo cho ý kiến chỉ đạo tiếp, haha, khổ thân các bác
  11/11/15