Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Mây_Chelski

 1. teacher.anh
  teacher.anh
  Sách mới xuất bản năm 2014, chưa thể làm ebook ngay đâu bạn.
  5/12/15
 2. Mây_Chelski
  Mây_Chelski
  2014 là bản tái bản đó bạn, bản đầu tiên Nhã Nam xuất bản là 2013 cơ
  5/12/15
 3. teacher.anh
  teacher.anh
  Cũng vậy thôi, vẫn vi phạm quy định của diễn đàn.
  5/12/15
 4. Tornad
  Tornad
  Chụp hình đi, mình làm cho. -,..,-
  11/2/16