Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ban Tang Du Tử

 1. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  Chưa bao giờ được yêu chứ gì?
  17/12/15
 2. Ban Tang Du Tử
  17/12/15
 3. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  Thế ý bác là thế nào mà cười?
  17/12/15
 4. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Đã cười trừ còn hỏi cộng. nguy hỉm quá!
  17/12/15